wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 

  Ana Sayfa        Hakk�m�zda           �leti�im              Dental ENGLISH
 

 

 

 
  Tek Kullan�ml�k     Cihazlar         Kampanya              Sipari�          

   Fuarlar             Linkler

. . .
..
 
 ۞ �r�n Sayfalar�  

۞    YEN� KAMPANYALAR... BURAYA TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

 

D��ER �R�NLER (2)

KAVO SPREY

500 ml Aerat�r Ba�l�k Ya��

 

KOMPOZ�T ZIMPARASI

100' l�k

 

LAK CMS

100 gr

 

LAK FURDENT

B�y�k

 

MASKE

50' ilk 2 Kat

 

MATRIX BANDI

D�z - Yenge�

 

MUM

Metrowax - Cavex Set Up 500 gr

 

MUM

Modelling Wax 500 gr

 

MUM

Polywax 500 gr

 

MOUTWASH TABLET

1000'lik

 

 

PSP-FAVODENT SPRAY

Aerat�r Ba�l�k Ya��

 

PAMUK RULO ROSE

600' l�k

 

PARLATMA LAST���

Amalgam ve Kompozit i�in

 

P�VO SET�

240' l�k + 2 Anahtar�

 

POL�SAJ FIR�ASI

10' lu

 

POL�T�R LAST���

10' lu mandrenli

 

POMZA

500 gr

 

SAK�IN

Salyangoz (ithal) 100' l�k

 

STERANIOS

Alet dezenfektan� 5 lt

 

 

TAHTA KAMA

200' l�k

 
TEMDENT Ge�ici Kron Akrili�i 200 gr + 200 ml  

STRIP BAND

100' l�k

 
THUNDER CLEANER 1 Lt  

 

 SONRAK�

. . .
Hakk�m�zda | �leti�im | Dental | Medikal | Tek Kullan�ml�k | Kampanya | Sipari� | Fuarlar | Linkler
.
G.M.K.Bulvar�, Fevzi �akmak 2.Sok, 27/7, K�z�lay-06440, Ankara/T�rkiye, Tel: +90 312 232 42 85 (Pbx),
Fax: +90 312 232 42 83 Web Sitesi:
www.varpa.com, E-mail: varpa@varpa.com
Copyright �2004 Varpa Group T�m haklar� sakl�d�r.
.